பள்ளிக் கல்வி - ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - Post Matric Scholarship திட்டத்தின் கீழ் தகுதி உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெற்றிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 18, 2021

பள்ளிக் கல்வி - ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - Post Matric Scholarship திட்டத்தின் கீழ் தகுதி உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெற்றிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

 பள்ளிக் கல்வி -  ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - Post Matric Scholarship திட்டத்தின் கீழ் தகுதி உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெற்றிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு


பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

CLICK HERE பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment