மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் தபால் வாக்கு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் வசதி ( PRESS RELEASE) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 14, 2021

மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் தபால் வாக்கு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் வசதி ( PRESS RELEASE)

 மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் தபால் வாக்கு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் வசதி ( PRESS RELEASE)


PRESS RELEAS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE


No comments:

Post a Comment