கருணை அடிப்படையில் 02.01.2016 முதல் 31.12.2019 வரை பணிநியமனம் செய்யப்பட்டவர்களின் பணியினை வரன்முறைப்படுத்துதல் சார்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - இணைப்பு: அரசாணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, April 20, 2021

கருணை அடிப்படையில் 02.01.2016 முதல் 31.12.2019 வரை பணிநியமனம் செய்யப்பட்டவர்களின் பணியினை வரன்முறைப்படுத்துதல் சார்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - இணைப்பு: அரசாணை

 கருணை அடிப்படையில் 02.01.2016 முதல் 31.12.2019 வரை பணிநியமனம் செய்யப்பட்டவர்களின் பணியினை வரன்முறைப்படுத்துதல் சார்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - இணைப்பு: அரசாணை


அரசாணை

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS & G.O

No comments:

Post a Comment