தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி - உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 பணியிடம் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வழங்கக் கோருவது சார்ந்த பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 28, 2021

தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி - உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 பணியிடம் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வழங்கக் கோருவது சார்ந்த பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி - உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 பணியிடம் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வழங்கக் கோருவது சார்ந்த பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment