கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் - இறுதி அடிப்படை எழுத்தறிவு மதிப்பீட்டு முகாம் -செயல்திட்ட குறிப்புகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 28, 2021

கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் - இறுதி அடிப்படை எழுத்தறிவு மதிப்பீட்டு முகாம் -செயல்திட்ட குறிப்புகள்

 கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் - இறுதி அடிப்படை எழுத்தறிவு மதிப்பீட்டு முகாம் -செயல்திட்ட குறிப்புகள்


செயல் திட்ட குறிப்புகள்

CLICK HERE கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் - இறுதி அடிப்படை எழுத்தறிவு மதிப்பீட்டு முகாம் -செயல்திட்ட குறிப்புகள்

No comments:

Post a Comment