ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - இளைஞர் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் சார் மன்றம் - போட்டிகள் - எமிஸ் தளத்தில் பதிவு செய்ய மாநில திட்ட இணை இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 24, 2021

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - இளைஞர் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் சார் மன்றம் - போட்டிகள் - எமிஸ் தளத்தில் பதிவு செய்ய மாநில திட்ட இணை இயக்குநர் உத்தரவு

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - இளைஞர் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் சார் மன்றம் - போட்டிகள் - எமிஸ் தளத்தில் பதிவு செய்ய  மாநில திட்ட இணை இயக்குநர் உத்தரவு


இணை இயக்குநர் உத்தரவு

CLICK HERE மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment