பள்ளிக் கல்வி ஆணையரகத்தில் சீரமைப்புப் பணி - அலுவலர்கள் மற்றும் பிரிவுகள் செயல்படும் அறைகளை இடமாற்றம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 24, 2021

பள்ளிக் கல்வி ஆணையரகத்தில் சீரமைப்புப் பணி - அலுவலர்கள் மற்றும் பிரிவுகள் செயல்படும் அறைகளை இடமாற்றம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

 பள்ளிக் கல்வி ஆணையரகத்தில் சீரமைப்புப் பணி - அலுவலர்கள் மற்றும் பிரிவுகள் செயல்படும் அறைகளை இடமாற்றம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு


பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment