ஆசிரியர்களுக்கு கணினி பயிற்சி: இரண்டாம் கட்ட கால அட்டவணை தெரிவித்தல் சார்பு : முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, August 22, 2021

ஆசிரியர்களுக்கு கணினி பயிற்சி: இரண்டாம் கட்ட கால அட்டவணை தெரிவித்தல் சார்பு : முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியர்களுக்கு கணினி பயிற்சி: இரண்டாம் கட்ட கால அட்டவணை தெரிவித்தல் சார்பு : முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


CEO PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment