உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் , முதல்வர்கள், வட்டார கல்வி அலுவலர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் கூட்டம் நடைபெறுதல் - தவறாமல் கலந்து கொள்ளல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, August 22, 2021

உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் , முதல்வர்கள், வட்டார கல்வி அலுவலர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் கூட்டம் நடைபெறுதல் - தவறாமல் கலந்து கொள்ளல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் , முதல்வர்கள், வட்டார கல்வி அலுவலர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் கூட்டம் நடைபெறுதல்  - தவறாமல் கலந்து கொள்ளல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


CEO PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment