பணியாளர் கூட்டுறவு கடன் மற்றும் சிக்கன நாணய சங்க உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் தனிநபர் கடன் உச்சவரம்பு 12 லட்சத்திலிருந்து 15 லட்சமாக உயர்வு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, October 28, 2021

பணியாளர் கூட்டுறவு கடன் மற்றும் சிக்கன நாணய சங்க உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் தனிநபர் கடன் உச்சவரம்பு 12 லட்சத்திலிருந்து 15 லட்சமாக உயர்வு

 பணியாளர் கூட்டுறவு கடன் மற்றும் சிக்கன நாணய சங்க உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் தனிநபர் கடன் உச்சவரம்பு 12 லட்சத்திலிருந்து 15 லட்சமாக உயர்வு


SOCIETY LOAN

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment