12 மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்கு CCRT பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, October 28, 2021

12 மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்கு CCRT பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 12 மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்கு CCRT பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment