தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நடத்தை விதிகள், 1973 - விதி 8 (1) (c) க்கு திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, October 8, 2021

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நடத்தை விதிகள், 1973 - விதி 8 (1) (c) க்கு திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு

 தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நடத்தை விதிகள், 1973 - விதி 8 (1) (c) க்கு திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு


அரசாணை வெளியீடு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment