வகுப்பு 8 | அறிவியல் | அணு அமைப்பு | டால்டனின் அணுக் கொள்கை | அலகு 12 | பகுதி 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 5, 2021

வகுப்பு 8 | அறிவியல் | அணு அமைப்பு | டால்டனின் அணுக் கொள்கை | அலகு 12 | பகுதி 1

 வகுப்பு 8 | அறிவியல் | அணு அமைப்பு | டால்டனின் அணுக் கொள்கை | அலகு 12 | பகுதி 1


வகுப்பு 8 அறிவியல்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment