முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் விபரம் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 18, 2021

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் விபரம் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் விபரம் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS


No comments:

Post a Comment