ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரில்லா பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்ட காலங்கள் மற்றும் தற்காலிக பணிநீக்க காலங்கள் ‌- பணிக்காலமாக முறைப்படுத்துதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 11, 2021

ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரில்லா பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்ட காலங்கள் மற்றும் தற்காலிக பணிநீக்க காலங்கள் ‌- பணிக்காலமாக முறைப்படுத்துதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரில்லா பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்ட காலங்கள் மற்றும் தற்காலிக பணிநீக்க காலங்கள் ‌- பணிக்காலமாக முறைப்படுத்துதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


CEO PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment