2021-2022 ஆம் கல்வி ஆண்டில் பொது மாறுதல், பதவி உயர்வு, மற்றும் பணி நிரவல் EMIS இணையதளம் வாயிலாக கலந்தாய்வு மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 7, 2022

2021-2022 ஆம் கல்வி ஆண்டில் பொது மாறுதல், பதவி உயர்வு, மற்றும் பணி நிரவல் EMIS இணையதளம் வாயிலாக கலந்தாய்வு மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 2021-2022 ஆம் கல்வி ஆண்டில் பொது மாறுதல், பதவி உயர்வு, மற்றும் பணி நிரவல்  EMIS இணையதளம் வாயிலாக கலந்தாய்வு மேற்கொள்ளுதல்  மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment