ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி வழங்கும்போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, January 8, 2022

ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி வழங்கும்போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி வழங்கும்போது  பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS


No comments:

Post a Comment