திறன் வலுவூட்டல் பயிற்சி - ஆசிரியர்கள் கலந்து கொள்ள தெரிவித்தல் சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, January 8, 2022

திறன் வலுவூட்டல் பயிற்சி - ஆசிரியர்கள் கலந்து கொள்ள தெரிவித்தல் சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 திறன் வலுவூட்டல் பயிற்சி - ஆசிரியர்கள் கலந்து கொள்ள தெரிவித்தல் சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment