1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை மூன்றாம் பருவத்திற்கு உரிய FA ( B ) QUESTIONS - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, February 13, 2022

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை மூன்றாம் பருவத்திற்கு உரிய FA ( B ) QUESTIONS

 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை மூன்றாம் பருவத்திற்கு உரிய FA ( B ) QUESTIONS

Study materials 


*🟣 STD 1 FA ( B ) QUESTIONS : TERM 3*

https://bit.ly/3HP4p2q


*🟣 STD 2 FA ( B ) QUESTIONS : TERM 3*

https://bit.ly/3sAJj1q


*🟣 STD 3 FA ( B ) QUESTIONS : TERM 3*

https://bit.ly/34Dvszt


*🟣 STD 4 FA ( B ) QUESTIONS : TERM 3*

https://bit.ly/3JjhOQA


*🟣 STD 5 FA ( B ) QUESTIONS : TERM 3*

https://bit.ly/3sFpoOS

No comments:

Post a Comment