தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகளில் பயிலும் முஸ்லிம் மாணவிகள் மற்றும் முஸ்லிம் பெண் ஆசிரியர்கள் பள்ளியில் புர்கா அணிந்து செயல்பட தடை ஆணை ஏதும் உள்ளதா? RTI- ல் தகவல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, February 13, 2022

தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகளில் பயிலும் முஸ்லிம் மாணவிகள் மற்றும் முஸ்லிம் பெண் ஆசிரியர்கள் பள்ளியில் புர்கா அணிந்து செயல்பட தடை ஆணை ஏதும் உள்ளதா? RTI- ல் தகவல்

 தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகளில் பயிலும் முஸ்லிம் மாணவிகள்  மற்றும் முஸ்லிம் பெண் ஆசிரியர்கள் பள்ளியில் புர்கா அணிந்து செயல்பட தடை ஆணை ஏதும் உள்ளதா? RTI- ல் தகவல்

RTI தகவல் 

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment