17 பக்க social Audit form-ஐ 2MB அளவில் PDF-ஆக மாற்றம் செய்து பள்ளியின் EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, March 11, 2022

17 பக்க social Audit form-ஐ 2MB அளவில் PDF-ஆக மாற்றம் செய்து பள்ளியின் EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள்

 17 பக்க social Audit form-ஐ 2MB அளவில் PDF-ஆக மாற்றம் செய்து பள்ளியின் EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள்

EMIS 

17 பக்க social Audit form-ஐ 2MB அளவில் PDF-ஆக மாற்றம் செய்து பள்ளியின் EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான வழிமுறைகள் - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment