+2 பொதுத்தேர்வு பெயர்ப் பட்டியலில் விடுபட்ட மாணவர்களின் விவரங்களை CEO வாயிலாக அனுப்பி வைக்க கோருதல் - சார்பு - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 23, 2022

+2 பொதுத்தேர்வு பெயர்ப் பட்டியலில் விடுபட்ட மாணவர்களின் விவரங்களை CEO வாயிலாக அனுப்பி வைக்க கோருதல் - சார்பு - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு

 +2 பொதுத்தேர்வு பெயர்ப் பட்டியலில் விடுபட்ட மாணவர்களின் விவரங்களை CEO வாயிலாக அனுப்பி வைக்க கோருதல் - சார்பு - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு

அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் செய்தி குறிப்பு 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment