மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சி நடத்துதல்-சார்பு - தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 23, 2022

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சி நடத்துதல்-சார்பு - தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சி நடத்துதல்-சார்பு - தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment