ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தேர்வான 95 வட்டார கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிர்வாகத்திறன் மேம்பட்டு பயிற்சி வழங்குதல் சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 23, 2022

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தேர்வான 95 வட்டார கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிர்வாகத்திறன் மேம்பட்டு பயிற்சி வழங்குதல் சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தேர்வான 95 வட்டார கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிர்வாகத்திறன் மேம்பட்டு பயிற்சி வழங்குதல் சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment