இன்று 20-03-2022 நடைபெறும் SMC கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பெற்றோர்களின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு EMIS ல் பதிவு செய்வது ? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 19, 2022

இன்று 20-03-2022 நடைபெறும் SMC கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பெற்றோர்களின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு EMIS ல் பதிவு செய்வது ?

 இன்று 20-03-2022 நடைபெறும் SMC கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பெற்றோர்களின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு EMIS ல் பதிவு செய்வது ?

TN EMIS SCHOOL ATTENDANCE APP 

இன்று 20-03-2022 நடைபெறும் SMC கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பெற்றோர்களின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு EMIS ல் பதிவு செய்வது ? - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment