6 மற்றும் 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 21 - 26 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 19, 2022

6 மற்றும் 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 21 - 26 )

 6 மற்றும் 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 21 - 26 )

Lesson plan 


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 21 - 26 )*

https://bit.ly/3Jxs6xm


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 21 - 26 )*

https://bit.ly/3toqjEX

No comments:

Post a Comment