ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி- பள்ளி மேலாண்மை குழு(SMC)- பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் (SDP) 2020 -21 EMIS தளத்தில் 14-03-2022 திங்கள்கிழமை காலை 10 மணிக்குள் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 10, 2022

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி- பள்ளி மேலாண்மை குழு(SMC)- பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் (SDP) 2020 -21 EMIS தளத்தில் 14-03-2022 திங்கள்கிழமை காலை 10 மணிக்குள் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி- பள்ளி மேலாண்மை குழு(SMC)- பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் (SDP) 2020 -21 EMIS தளத்தில் 14-03-2022 திங்கள்கிழமை காலை 10 மணிக்குள் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்து  மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment