கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, April 18, 2022

கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை

 கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை

கணிதம்  


*🟣 🟢 கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை TM & EM*


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் TM*

https://bit.ly/3GUTSCh


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் EM*

https://bit.ly/3GZi4DU


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் TM*

https://bit.ly/3tSZole


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் EM*

https://bit.ly/3tOO0ad


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் TM*

https://bit.ly/3AslpJd


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் EM*

https://bit.ly/3tYdB0B


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் TM*

https://bit.ly/33KlNXp


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் EM*

https://bit.ly/3qRAfWn


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் TM*

https://bit.ly/33W02Uh


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் EM*

https://bit.ly/3nTQyQF

No comments:

Post a Comment