கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, April 18, 2022

கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை

 கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை

கற்றல் விளைவுகள் 

*🟣 தமிழ் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை*

https://bit.ly/34VptpA


*🟣 ஆங்கிலம் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை*

https://bit.ly/33oC6ci


*🟣 கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )*

https://bit.ly/3rzUJmj


*🟣 அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 3 முதல் 5 வரை*

https://bit.ly/3IMym3e

No comments:

Post a Comment