கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 8 வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, April 18, 2022

கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 8 வரை

 கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 8 வரை

கற்றல் விளைவுகள் 


*🟣 கற்றல் விளைவுகள் வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை ( தமிழ் / ஆங்கிலம் / கணிதம் / அறிவியல்)

https://bit.ly/3vjrJ3e


*🟣 6,7 & 8 வகுப்புகளுக்கான கற்றல் விளைவுகள் ( ALL SUBJECTS & ALL TERMS )*

https://bit.ly/3ty9AzK

No comments:

Post a Comment