10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் STUDY MATERIALS - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 28, 2022

10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் STUDY MATERIALS

 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் STUDY MATERIALS


*🟣 பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள்*

https://bit.ly/3vq9XwE

🟣 STD 10 MATHS QUESTION & ANSWER BANK ( TM & EM )*

https://bit.ly/3CcEI8v


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு கையேடு*

https://bit.ly/3I7rb6i


*🟣 பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் வினா விடை கையேடு*

https://bit.ly/3rrk7LP


பத்தாம் வகுப்பு | குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021 - 2022 கணிதம் வினா விடை வங்கி

வெளியீடு : பள்ளிக் கல்வித்துறை

TAMIL MEDIUM


https://www.minnalkalviseithi.com/2021/11/2021-2022.html?m=1

  ENGLISH MEDIUM

https://www.minnalkalviseithi.com/2021/11/2021-2022_11.html?m=1


*🟣 STD 10 MATHS  SECOND REVISION MODEL QUESTION PAPER 1*

https://bit.ly/3wJ7Xka


*🟣 STD 10 MATHS  SECOND REVISION MODEL QUESTION PAPER 2*

https://bit.ly/3LjhySH


*🟣 STD 10 MATHS  SECOND REVISION MODEL QUESTION PAPER 3*

https://bit.ly/3NuId14


*🟣 பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( ALL UNITS ) 2021 - 2022*

https://bit.ly/3tKZBXw


*🟣 STD 10 MATHS SECOND REVISION MODEL QUESTION & ANSWERS 1*

https://bit.ly/36SZZdw


*🟣 STD 10 MATHS SECOND REVISION MODEL QUESTION & ANSWERS 2*

https://bit.ly/3uvgi8m


*🟣 STD 10 MATHS SECOND REVISION MODEL QUESTION & ANSWERS 3*

https://bit.ly/3uC7y0k


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா விடைகள் ( ALL UNITS )*

https://bit.ly/3IGGDFy


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( தமிழ் மீடியம் )*

https://bit.ly/3NHriIL


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( ENGLISH MEDIUM )*

https://bit.ly/3uCoe7P

No comments:

Post a Comment