ஆசிரியர்களை அவமதிக்கும் மாணவர்களின் செயல்பாடு ஒரு தந்தையாக மன வேதனை அளிக்கிறது: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உருக்கமான பேட்டி - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 23, 2022

ஆசிரியர்களை அவமதிக்கும் மாணவர்களின் செயல்பாடு ஒரு தந்தையாக மன வேதனை அளிக்கிறது: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உருக்கமான பேட்டி

 ஆசிரியர்களை அவமதிக்கும் மாணவர்களின் செயல்பாடு ஒரு தந்தையாக மன வேதனை அளிக்கிறது: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உருக்கமான பேட்டி

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேட்டி 

ஆசிரியர்களை அவமதிக்கும் மாணவர்களின் செயல்பாடு ஒரு தந்தையாக மன வேதனை அளிக்கிறது: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உருக்கமான பேட்டி - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment