ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள் 2 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 23, 2022

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள் 2

 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள் 2

Model question paper 2 

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள் 2 - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment