ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 23, 2022

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்

Model question paper 1 

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள் DOWNLOAD HERE PDF FILE

1 comment: