1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆங்கிலம் & கணிதம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆங்கிலம் & கணிதம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆங்கிலம் & கணிதம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

ஆங்கிலம் & கணிதம் வினாத்தாள் 


*🟣 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆங்கில வினாத்தாள்கள்*

https://bit.ly/3w4ZSnV


*🟣 1 முதல் 10 வகுப்பு வரை உள்ள கணிதம் வினாத்தாள்கள் ( TM & EM )*

https://bit.ly/3MZxj25

No comments:

Post a Comment