1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பணி நிறைவுப் பதிவேடு ( WORK DONE RECORD : TERM 1 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 30, 2022

1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பணி நிறைவுப் பதிவேடு ( WORK DONE RECORD : TERM 1 )

 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பணி நிறைவுப் பதிவேடு ( WORK DONE RECORD : TERM 1 )

WORK DONE RECORD 

1 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பணி நிறைவுப் பதிவேடு

https://bit.ly/3wYwgtZ


2 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பணி நிறைவுப் பதிவேடு

https://bit.ly/3GwTnPv


3 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பணி நிறைவுப் பதிவேடு

https://bit.ly/38VVbW1


4 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பணி நிறைவுப் பதிவேடு

https://bit.ly/3wPEMuc


5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பணி நிறைவுப் பதிவேடு

https://bit.ly/3N62Z6y

No comments:

Post a Comment