10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2022 விடைக்குறிப்பு ( All Subjects ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 30, 2022

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2022 விடைக்குறிப்பு ( All Subjects )

 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2022 விடைக்குறிப்பு ( All Subjects )

Answer key 


10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2022 தமிழ் விடைக்குறிப்பு

https://bit.ly/3t7hxdX


10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஆங்கிலம் விடைகள்

https://bit.ly/3LppzFt


10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் விடைகள்

https://bit.ly/3LOV63D


10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் விடைகள்

https://bit.ly/3z8axl5


10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் விடைகள்

https://bit.ly/3PQ3jYL

No comments:

Post a Comment