கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 30, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

*🟣 EMIS INSTRUCTIONS   2022 - 2023  AS ON 30.05.2022*

https://bit.ly/3akxIxY


*🟣 வகுப்பு 1 to 12 பாடப்புத்தகங்கள்*

https://bit.ly/3GpDmuB


*🟣 வகுப்பு 1 to 7 முதல் பருவப் பாடத்திட்டம்*

https://bit.ly/3LVceoC


*🟣 வகுப்பு 2 ,3 ,4 & 5 முதல் பருவ LESSON PLAN*

https://bit.ly/3atTcss


*🟣 6,7 & 8 தமிழ் LESSON PLAN*

https://bit.ly/3GzLatZ


*🟣 வகுப்பு 2 ,3 ,4 & 5 GUIDE ( TM & EM )*

https://bit.ly/3wOZzOu


*🟣 வகுப்பு 1 to 5 WORK DONE RECORD : TERM 1*

https://bit.ly/3N3CbDE


*🟣 STD 1 - 10 LEARNING OUTCOMES*

https://bit.ly/35xBfXW


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு LEARNING OUTCOMES ( All Subjects )*

https://bit.ly/3n987vu


*🟣 +2 Public Exam Official Key Answer ( All Subjects )*

https://bit.ly/3MSEAkF


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2022 விடைக்குறிப்பு ( All Subjects )*

https://bit.ly/3NKK4hg

No comments:

Post a Comment