1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 7, 2022

1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள்

 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள்

கணிதம் TM 


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் ( TM ) வினாத்தாள் : பருவம் 3 : model 1*

https://bit.ly/3kzlUKe


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் -  TM -மூன்றாம் பருவம் : model 2*

https://bit.ly/39l1XEv

No comments:

Post a Comment