1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 7, 2022

1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் 


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM*

https://bit.ly/3LP73ax


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் ( EM ) வினாத்தாள் : பருவம் 3*

https://bit.ly/380vQtp

No comments:

Post a Comment