2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 7, 2022

2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

 2  ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் 


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம் : model 1 தமிழ் மீடியம்*

https://bit.ly/3KJy6ms


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 2 : பருவம் 3 தமிழ் மீடியம்*

https://bit.ly/3FnEG0A


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 2 : பருவம் 3 : ENGLISH MEDIUM*

https://bit.ly/3vSEUK8

No comments:

Post a Comment