3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 7, 2022

3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 1 : பருவம் 3 தமிழ் மீடியம்*

https://bit.ly/3kVC28R


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்  model 3 தமிழ் மீடியம் மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/37XoZB6


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் model 1 : பருவம் 3 ENGLISH MEDIUM*

https://bit.ly/3vT41wp

No comments:

Post a Comment