2019ஆம் ஆண்டு வரை பதவி உயர்வு பெற்ற மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களின் முன்னுரிமைப் பட்டியல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, May 20, 2022

2019ஆம் ஆண்டு வரை பதவி உயர்வு பெற்ற மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களின் முன்னுரிமைப் பட்டியல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 2019ஆம் ஆண்டு வரை பதவி உயர்வு பெற்ற மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களின் முன்னுரிமைப் பட்டியல் சார்பு -  பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment