தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தனை) சட்டம் கூறுகளின் அமைப்பு - தமிழில் வெளியீடு (வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 2019) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, May 20, 2022

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தனை) சட்டம் கூறுகளின் அமைப்பு - தமிழில் வெளியீடு (வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 2019)

 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தனை) சட்டம் கூறுகளின் அமைப்பு - தமிழில் வெளியீடு (வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 2019)

பணி நிபந்தனை சட்டம் 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment