பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 19, 2022

பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள்

 பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள்

பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு  கணிதம் மாதிரி வினாத்தாள் 1*

https://bit.ly/3vaLL19


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு கணிதம் மாதிரி வினாத்தாள் 2*

https://bit.ly/3vDs4hz


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா - விடை வங்கி ( குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் : தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )*

https://bit.ly/3CcEI8v


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )*

https://bit.ly/36AWngl


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் 4  மாதிரி வினாத்தாள்கள் மற்றும் அனைத்து UNIT களுக்கான வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3tMD7VN


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் ( 3 வினாத்தாள் & விடைகள் )*

https://bit.ly/3Myibc7


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா விடைகள் ( ALL UNITS )*

https://bit.ly/3IGGDFy

No comments:

Post a Comment