2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, May 4, 2022

2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

2 English 


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு  மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்  MODEL 1*

https://bit.ly/38GFzFl


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்  MODEL 2*

https://bit.ly/3Fh3J5p

No comments:

Post a Comment