2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 2, 2022

2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

 2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

*🟣 2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3MINmRM 


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/38GFzFl


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3KJy6ms


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3w17yHM

No comments:

Post a Comment