1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 2 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 2, 2022

1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 2 )

 1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 2 )


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம் : SET 2*

https://bit.ly/3OKYwaq


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம் : SET 2*

https://bit.ly/3kzpbJw


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம் : SET 2*

https://bit.ly/39l1XEv


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் வினாத்தாள் - மூன்றாம் பருவம் : SET 2*

https://bit.ly/3N2YhpN

No comments:

Post a Comment