4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 2, 2022

4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

 4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

*🟣 4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3kzKSZP


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள் மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3vAe9tK


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3OPHYhz


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் வினாத்தாள் மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3F7fhIx


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3OWfMd8


No comments:

Post a Comment