5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 2 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 2, 2022

5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 2 )

 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 2 )

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் ( SET 2 ) மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/37U9Twn


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள் ( SET 2 ) மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/38PaDD6


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் ( SET 2 ) மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3vY7rwK


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் வினாத்தாள் ( SET 2 ) மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3y3nk7M


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் ( SET 2 ) மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3KCjqW5

No comments:

Post a Comment